HC MC Fröschli vs QWings

EHC Womenfield-Flyers vs EHC Gipfelstürmer

EHC Flying Porkies vs Vipers Weinfelden

Vipers Weinfelden vs EHC Womenfield-Flyers

EHC Gipfelstürmer vs EHC Flying Porkies

HC MC Fröschli vs EHC Gipfelstürmer

EHC Powerplay vs Frauenfeld Senators

EHC Gipfelstürmer vs EHC Powerplay

Frauenfeld Senators vs HC MC Fröschli

EHC Sea Bears vs EHC Flying Porkies